กรุณากรอกข้อมูลเพื่อชำระเงิน

เลขสมาชิกบาร์เทอร์คาร์ดของคุณ: : 
ชื่อบัญชีบาร์เทอร์คาร์ดของคุณ: : 
ยอดชำระ(บาท) : 
อีเมลล์รับข้อความยืนยัน : 
เลือกวิธีการชำระเงิน : 
บัตรเครดิต
Internet Banking
เงินสด